Oznake

utorak, 27. travnja 2010.

Python challenge - Level 0 & 1

Nakon instalacije Pythona 3.1.2. za Win32 i Notepad++, otisnuo sam se u mora ovih izazova.

Level 0
Ovo je poprilično jasno. Iz slike se vidi da treba izračunati koliko je 2^38, a hint upućuje na to da rezultat treba upisati u URL. Nakon run > cmd, u CLIju pozovem python i poslužim se njegovim interpreterom (nakon >> se upisuju komande kao kasnije u skriptama). Upisujem 2**38 i dobivam broj 274877906944. Umjesto 0.html upisujem 274877906944.html i dolazim na Level 1.

Level 1
Ovaj nivo je nešto kompliciraniji i zahtjevat će pisanje male skriptice. Radi se o jednostavnom enkriptiranju teksta. Tekst se enkriptira tako da se svakom slovu ASCII kod poveća za 2.

level1.py:
dataIn = "g fmnc wms bgblr rpylqjyrc gr zw fylb. rfyrq ufyr amknsrcpq ypc dmp. bmgle gr gl zw fylb gq glcddgagclr ylb rfyr'q ufw rfgq rcvr gq qm jmle. sqgle qrpgle.kyicrpylq() gq pcamkkclbcb. lmu ynnjw ml rfc spj." 
dataOut = []
for char in dataIn:
dataOut.append(chr(ord(char)+2))
print(''.join(dataOut))

Pošto baratam s Unicode znakovima, tekst ispada malo čudan.
Kod za sljedeći nivo je: ocr

Nema komentara:

Objavi komentar